Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil.


Чохаджиев, Стефан (1990) Etude du site nйolithique ancien de Kraпnitsi dans le dйpartement de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, p. 51-76


 
  Статия
 
 Издадено
  10239
 Стефан Чохаджиев

1. Ганецовски Георги. Свещеното място в раннонеолитното селище Оходен-Валога. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Боядиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014,71 – 82. ISSN 1310-7933.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/