Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти


Трифонов, Тихомир (1986) Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти Докл. на Националната конференция "Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност", Варна


 -
  Доклад
 -


Технически науки
Технически науки Електротехника, електроника и автоматика

Technical sciences
Technical sciences Electrical, Electronic Engineering and Automation

 Издадено
  1023
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/