Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1022
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/