Ваксево – праисторически селища.


Чохаджиев, Стефан (2001) Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001, 253 c.


 
  Монография
 
 Издадено
  10216
 Стефан Чохаджиев

5. Anastasios Siros, Miltiadis Miteletsis. The “Katarraktes” Cave at Sidirokastro, Srrest District. - Zoii Tsirtsoni (edit.). The human face of radiocarbon: reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Lyon, 2016, 317 - 337. (Travaux de la Maison de l’Orient; 69). © 2016 Maison de l’Orient et de la Mйditerranйe – Jean Pouilloux, 7 rue Raulin, F- 69365 Lyon Cedex 07 ISSN 1955-4982 ISBN 978-2-35668-054-9

2. Бояджиев Камен. Каменни боздугани от неолита и халколита в българските земи. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Боядиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014,141 – 151. ISSN 1310-7933.

3. Кулова Малгожата, Илия Кулов. Късен халколит в долината на Средна Струма. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 249 – 264. ISSN 1310-7933.

4. Тодорова Надежда. Нови данни за финала на късния халколит в долината на Средна Места. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 265 – 297. ISSN 1310-7933.

1. Георгиева Петя. Керамиката на култура Криводол-Сълкуца. София, 2012. ISBN 978-954-07-3295-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/