Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма.


Чохаджиев, Стефан (2000) Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.


 
  Статия
 
 Издадено
  10213
 Стефан Чохаджиев

1. Георгиева Петя. Керамиката на култура Криводол-Сълкуца. София, 2012. ISBN 978-954-07-3295-4

2. Георгиева Петя. Керамиката на култура Криводол-Сълкуца. София, 2012. ISBN 978-954-07-3295-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/