Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско.


Чохаджиев, Стефан (1999) Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – ГАМПд, 1999, ІХ, с. 108 – 113.


 
  Статия
 
 Издадено
  10212
 Стефан Чохаджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/