Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки


Трифонов, Тихомир (1984) Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Непубликувано
  1021
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/