Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско.


Чохаджиев, Стефан (1988) Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, с. 59-60.


 
  Статия
 
 Издадено
  10203
 Стефан Чохаджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/