Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil.


Чохаджиев, Стефан (1986) Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, p. 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова).


 
  Статия
 
 Издадено
  10201
 Стефан Чохаджиев

1. Венелинова Светлана. Керамични модели на сгради от селищната могила при Иваново, Шуменско. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014,199 – 214. ISSN 1310-7933.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/