Ausgrabungen an der prдhistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil.


Чохаджиев, Стефан (1984) Ausgrabungen an der prдhistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1984, 7, p. 64-80.


 
  Статия
 
 Издадено
  10200
 Стефан Чохаджиев

3. Кулова Малгожата, Илия Кулов. Късен халколит в долината на Средна Струма. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 249 – 264. ISSN 1310-7933.

2. Георгиева Петя. Керамиката на култура Криводол-Сълкуца. София, 2012. ISBN 978-954-07-3295-4

1. статия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/