Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели


Трифонов, Тихомир (1984) Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Технически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Technical sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1020
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/