Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7.


Чохаджиев, Стефан (1984) Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, с. 1-7.


 
  Статия
 
 Издадено
  10199
 Стефан Чохаджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/