Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). - Епохи. кн.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. ISSN 1310-2141


Карамихова, Маргарита (2013) Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). - Епохи. кн.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. ISSN 1310-2141 В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  10186
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/