Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, ВТ, 2013, с. 300-317. ISSN 1314-4065


Карамихова, Маргарита (2013) Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, ВТ, 2013, с. 300-317. ISSN 1314-4065 В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  10185
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/