Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599.


Карамихова, Маргарита (2013) Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  10184
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/