Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013.


Карамихова, Маргарита (2013) Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013. София


 
  Статия
 поклонничество, ислям, толерантност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  10183
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/