Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174.


Карамихова, Маргарита (2013) Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174. София


 
  Статия
 
 Издадено
  10182
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/