Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36.


Карамихова, Маргарита (2013) Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  10179
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/