Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). – Епохи, кн. 2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. с. 182-209. ISSN 1310-2141


Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). – Епохи, кн. 2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. с. 182-209. ISSN 1310-2141 В. Търново.


 
  Статия
 
 Издадено
  10178
 Маргарита Карамихова

1. И.А. Седакова. Историко-этнологическое исследование военной службы времен социалистической Болгарии // Славянский Альманах. М., 2017. № 3–4. С. 562–566. ISSN 2073-5731

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/