Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. – Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188.


Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. – Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188.


 
  Статия
 
 Издадено
  10170
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/