Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство Фабер, 2014, 792 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).


Георгиева, Гергана (2014) Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. В. Търново: Издателство Фабер, 2014, 792 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).


 
  Книга
 
 Издадено
  10160
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/