Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015 г., 630 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).


Георгиева, Гергана (2015) Балканите – език, история, култура. Т. 4. В. Търново: Издателство Ивис, 2015 г., 630 стр. (Сборник. Ред. колегия К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева).


 
  Книга
 
 Издадено
  10159
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/