Двойните светилища в Североизточна България. В: Конфесионални измерения на фолклора, София, ноември 1998. София, 2000.


Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Конфесионални измерения на фолклора, София, ноември 1998. София, 2000.


 
  Статия
 Утраквистични светилища, народен ислям, народно християнство, ислямски и християнски светци
 Издадено
  10158
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/