Двойните светилища в Североизточна България.


Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Тезиси от IV четения на Асоциация Онгъл на тема „Конфесионални измерения на фолклорната култура“. София: Род, 1998. ISBN 954-476-013-X; COBISS.BG-ID 1032044772


 
  Статия
 Утраквистични светилища, народен ислям, народно християнство, ислямски и християнски светци
 Издадено
  10158
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/