Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век.


Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. Изследвания. Ред. Росица Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, с. 300-323 (в сътрудничество с Орлин Събев). ISBN 954-8872-31-5


 
  Студия
 Суфизъм, ислямски светци, текета, тюрбета
 Издадено
  10157
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/