За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.)


Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, кн. 1-2, с. 47-70. ISSN 1311-0144 [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ]; COBISS.BG-ID 1121038308


 
  Студия
 
 Издадено
  10155
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/