Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.


Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век.


 На сайта: http://www.bulgc18.com/roads/bg/Gergana.htm
  Статия
 
 Издадено
  10153
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/