Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. – В: Сборник „Балканите – език, история, култура”. Велико Търново, 2008, 152-161.


Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. – В: Сборник „Балканите – език, история, култура”. Велико Търново, 2008, 152-161.


 
  Статия
 
 Издадено
  10150
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/