Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век.


Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. В: Балканите – език, история, култура: Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 152-161. ISBN 978-954-524-636-4; COBISS.BG-ID 1229435620


 
  Статия
 
 Издадено
  10150
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/