Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание


Алексиева, Милена (2005) Социално-психологическо проучване на кандидат-студенти за специалностите “Начална училищна педагогика и физическо възпитание” и “Педагогика на обучението по физическо възпитание сборник "Личност, мотивация, спорт"


 Настоящото анкетно проучване е част от едно по-голямо изследване, с което целим да оптимизираме подбора на педагогически кадри в областта на физическото възпитание и спорта. Целта на проведената анкета е да добием най-обща представа за кандидатстващите младежи за специалностите Педагогика на обучението по физическо възпитание (ПОФВ) и Начална училищна педагогика и физическо възпитание (НУПФВ), за техните интереси, потребности, убеждения и мироглед.
  Статия
 кандидат-студент, физическо възпитание
 Издадено
  1015
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/