Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век.


Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009, с. 70-99. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID 1231418084


 
  Студия
 Румелия, столица на еялета, София, Битоля, османска администрация, местно управление, валия
 Издадено
  10149
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/