Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province.


Георгиева, Гергана (2010) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. Etudes balkaniques, 2010, issue 1-2, pp. 148-205. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172


 
  Студия
 Териториално и административно деление, Румелия, Балкански полуостров, османски провинции
 Издадено
  10148
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/