Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен.


Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 531-542. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID 1244383460


 
  Статия
 Теметтуат дефтери, Шумен, занаяти, търговия, демографска структура, османски период
 Издадено
  10145
 Гергана Георгиева

1. Тодоров, Н. Българското общество в Тулча през Възраждането. В. Търново, 2016 (дисертация)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/