The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. – In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. E. Ginio, Karl Kaser. Jerusalem, 2013, pp. 311-334


Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. – In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. E. Ginio, Karl Kaser. Jerusalem, 2013, pp. 311-334


 Достъпна и в интернет: http://www.ef.huji.ac.il/publications/conference.shtml
  Част от книга / Глава от книга
 Кърджалийско време, учебници по история, история на България, национална история
 Издадено
  10144
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/