Topoi of Urban Space – Tarnovo. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, p. 358-363


Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Велико Търново, 2014, p. 358-363


 
  Статия
 
 Издадено
  10142
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/