Topoi of Urban Space – Tarnovo.


Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 358-363. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644


 
  Статия
 
 Издадено
  10142
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/