Demir Baba Tekke. – In: Encyclopedia of Islam Three. Leiden-Boston, 2015, pp. 96-97.


Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. – In: Encyclopedia of Islam Three. Leiden-Boston, 2015, pp. 96-97.


 
  Статия
 Къзълбаши, алиани, неортодоксален ислям, ислямски светци, Североизточна България
 Издадено
  10141
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/