Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing.


Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015, с. 256-267. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Статия
 
 Издадено
  10140
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/