Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес


Алексиева, Милена (2002) Самостоятелната работа на учениците и осмислянето на уроците по физическа култура – средство за активизиране и оптимизиране на учебния процес Международна научна конференция “Кинезиология 2002”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2002” с. 275-278 ISBN: 954-9689-08-5


 Задачите за самостоятелна работа се възлагат, както в урочната, така в извънурочната работа по физическа култура. Нашето мнение е , че в тези форми на работа, възможностите са много по-големи, поради липса на ограничаващи творческото мислене програми на обучение. В тези групи учениците са дошли по собствено желание и интерес и творческата им активност е на много по-високо ниво.
  Доклад
 самостоятелна работа, ученици, оптимизиране на учебния процес
 Издадено
  1014
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/