Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век.


Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. Известия на РИМ-Габрово, 2015, т. 2, с. 209-226. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516


 
  Статия
 Лясковец, професионална структура, занаяти и търговия, градинарство, икономика, Възраждане
 Издадено
  10139
 Гергана Георгиева

1. Тодоров, Н. Българското общество в Тулча през Възраждането. В. Търново, 2016 (дисертация)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/