Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета).


Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191. ISSN 0323-9780; COBISS.BG-ID 1119807716


 
  Студия
 Български градове през 19 век, салнамета, градска структура, обществени сгради
 Издадено
  10137
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/