Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна, 2014.


Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна, 2014.


 
  Монография
 Арбанаси, социална история, икономика, занаяти, търговия, 19 век
 Издадено
  10136
 Гергана Георгиева

4. Атанасова, Св. Арбанаси – търговия и търговски връзки през XVII – XIX век. В. Търново, 2017.

1. Горанчев, В. Архивът на търговската къща „Братя Русович” – с. Арбанаси (документация на гръцки език). – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Ред. И. Русев, Варна, 2016, с. 319.

2. Горанчев, В. Родът Русович от Арбанаси през XVIII-XIX век – родова история, стопанска и обществена дейност (по гръкоезични извори). В. Търново, 2016 (дисертация).

3. Стамболийска, А. Влашко население в Търновска каза през XVI век. – В: Известия. РИМ – Габрово. Т. 3. В. Търново, 2016, с. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/