Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/


Павлов, Пламен (2003) Цар Самуил и “Българската епопея” (19 стр. с библиография).- в: www.novamacedonia.com/SAMUEL (София - Торонто, 2003)%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB/ София


 Обзор върху управлението на цар Самуил и борбата с византийската експанзия. Препубликувана на в интернет: ; Също: http://www.pravoslavieto.com/history/11/tsar_samuil/index.htm; Също: http://www.vardarskamakedonia.com/SAMUEL.htm; http://ndb.md/1000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80
  Статия
 цар Самуил, цар Петър, император Василий II, средновековна България, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10130
 Пламен Павлов

1. Велев, Гр. История на българите от Македония, т. I. С., 2014, с.95

2. Национален студентски пътуващ семинар "По местата на Самуилова България" и Национална студентска конференция "1000 години Самуилова България". Благоевград, Университетско изд. "Неофит Рилски", 2014 ISBN 978-954-680-965-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/