Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. – В: Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Т. III. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: "Ивис", 2013, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172


Иванов, Ивелин (2013) Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. – В: Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Т. III. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: "Ивис", 2013, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново


 Статията разглежда проблема за тиранията и тираничното управление по сведения от няколко илюстровани средновековни ръкописа. В най-общ план средновековната идеология определя тираничното управление като нелегитимно узурпиране на властта (tyrannus in titula) или легитимно управление на владетел, който властва чрез насилие, превишавайки своята власт, включително и по отношение на Църквата (tyrannus in regimine). Тъй като проблемът с тиранията бил на границата между рационално-политическото и сакралното, прекратяването на тираничното управление било както политически, така и морално-религиозен въпрос. В заключение авторът Ивелин Иванов формулира някои характерни черти в образа на владетеля-тиранин в изследваните ръкописи. На първо място той поставя посегателството и насилието над църковни служители, църковна собственост и владения, покровителствани от светци. Друга обща черта е насилието над християни или съюзът с езичници. На последно място Ивелин Иванов подчертава някои интригуващи елементи в представянето на смъртта на тиранина. Vita Aeduardi от средата на XIII в. и Житие на св.Сава от началото на XIV в. представят смъртта като нанасяне на невидима, но смъртоносна рана в сърцето , докато Metrical lives of Saints Edmund and Fremund представя смъртта също в резултат от невидима рана, но нанесена в корема на тиранина. Според автора, изследваните ръкописи представят редица аргументи в защита на тезата, че представите и образът на тиранина в Югоизточна и Западна Европа се формирали въз основа на близки, подобни критерии. Сред тях на първо място изпъкват силното църковно влияние и династическата идеология в наследяването и осъществяването на върховната власт.
  Статия
 Средни векове, тирания, тиранично управление, tyrannus in titula, tyrannus in regimine
 Издадено
  10120
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/