Стела Монева Stela Moneva Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian]


Монева, Стела (2001) Стела Монева Stela Moneva Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian] В: Корупцията. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 49–68. ISBN 954-775-032-1 COBISS.BG-ID 1037214436


 Изследването се доближава до представите на атиняните за явлението корупция и се спира на подкупничеството, като отрицателен знак в политическия живот на древна Атина.
  Статия
 древна Атина, демокрация, корупция, подкупничаство, преследване на виновните
 Издадено
  10114
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/