Стела Монева Stela Moneva Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian]


Монева, Стела (2000) Стела Монева Stela Moneva Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian] . – Епохи, 2000, 8 (2), с. 147–159. Print ISSN 1310-2141 NRS COBISS.BG-ID 1163024612


 Статията отстоява тезата, че свободата на словото в класическа Атина започва още от реформите на Солон. Особено важно е правото на всеки гражданин да говори в съда и народното събрание. Положението става потенциална и изходна позиция за усъвършенстване на атиняните в красноречието.
  Статия
 древна Атина, Солон, реформи, демокрация, публично слово, оратори
 Издадено
  10111
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/