Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)


Петков, Петко (2016) Търновското списание „Духовен прочит“ (1881-1882 г.) и формирането на българска православна идеология. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies,Volume 7, Number 2, 2016, с. 212-247. http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=11&issue_id=11 ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print)


 
  Статия
 списание "Духовен прочит", епископ Климент Браницки, българска православна идеология
 Издадено
  10110
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/