Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство


Марков, Атанас (2016) Компютърните технологии при създаване на интерактивни произведения на изобразителното изкуство Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


 Развитието на технологиите през втората половина на 20-ти век и тяхната широка достъпност в неговия край дадоха възможност на много хора да насочат развитието си в синхрон с технологичната експанзия. В това число несъмнено попадат и художниците. Първоначално от тази гилдия в най-широка степен се възползват дизайнерите, като логиката на този първоначален контакт е основана на естеството на тяхната работа. През последните години се наблюдават един тип произведения, които не биха били възможни за реализиране без компютърните технологии. Това са интерактивни визуални произведения, в които зрителят влияе или директно участва в самото произведение. Наблюдава се и тенденция да се реализират такива проекти от технически грамотни лица, но със съмнителни естетически качества. Необходимо е въвеждане на обобщена методическа основа за проектирането и реализацията им, обединяваща работата на всички специалисти, които имат отношение. Тези, както и други процеси в развитието на съвременното изкуство в синхрон с технологичното развитие, са предмет на изследване в настоящия труд. Обект на изследване е реализирането на интерактивни визуални произведения чрез средствата на компютърните технологии. За по-ясно фокусиране върху основния обект се разглеждат поотделно интерактивните прояви и ролята на компютърните технологии в изкуството. Резултатите при реализиране на авторски интерактивни проекти и внимателното анализиране на съпътстващите ги процеси също представлява интерес за настоящия труд.
  Дисертация
 Интерактивно изкуство, Компютърните технологии, Интеракция, Изобразително изкуство, Мултимедия, Визуални изкуства, Компютърна графика, Media Art, Interactive Art, Interaction
 Издадено
  10103
 Атанас Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/