Константин ІІ Асен – последният владетел? (За началото на турското робство – 1396, 1397 или 1422 г.).- Български месечник, 1999, кн. 10, 185-197.


Павлов, Пламен (1999) Константин ІІ Асен – последният владетел? (За началото на турското робство – 1396, 1397 или 1422 г.).- Български месечник, 1999, кн. 10, 185-197. София


 Падането на България под османска власт и съдбата на Видинското царство.
  Статия
 Второ българско царство, Видин, Иван Срацимир, Константин II Асен, Фружин
 Издадено
  10101
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/