Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124


Павлов, Пламен (1998) Една нова книга за взаимоотношенията на Византийската империя с тюркските народи (Ал. Савидис. Тюрките и Византия, т. І. Атина, 1996).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1998, кн. 2, 119-124 Шумен


 Рецензия на кн. на Ал. Савидис за отношенията на Византия с номадските народи.
  Статия
 Византия, номади, авари, хазари, тюрки, печенези, узи, кумани, татари
 Издадено
  10100
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/