България и “външните” българи.-. Демократически преглед, кн. 39/40 (Пролет-лято 1999), т. І, 85-89.


Павлов, Пламен (1999) България и “външните” българи.-. Демократически преглед, кн. 39/40 (Пролет-лято 1999), т. І, 85-89. София


 Исторически и съвременни аспекти и проблеми пред политиката на България към български общности по света.
  Статия
 българи в чужбина
 Издадено
  10091
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/