За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28).


Павлов, Пламен (2001) За българите – народът, който роди бащата на Джон Атанасов.- Предговор към кн.: Джон Атанасов (Бащата на компютъра). Съставител Д. Шишков. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2001, 11-24 (англ. превод: John Atanasoff (The Father of computer). Sofia, 2001, 11-28). София


 Кратък обзор на българската история.
  Статия
 Джон Атанасов, Априлско въстание, Бояджик
 Издадено
  10089
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/