„Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура”


Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  10084
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/